Per què nosaltres

Per què nosaltres

PER QUÈ NOSALTRES?

TECNOLOGiA BIM

Proporcionem informació en temps real durant tot el procés constructiu.

DISSENY Y CÀLCUL

Disposem de les eines de càlcul més avançades per dimensionar l’estructura.

MODELITZACIÓ EN 3D

Modelització en 3D de l’estructura i les unions, inclosos tots els detalls, com cargols o soldadures.

MUNTATGE

Fem plans de muntatge per a cada projecte. El material se subministra amb identificació de cada element, i això evita errors i agilitza el muntatge.

TRAÇABILITAT

Per a EXC3 i EXC4, garantim una traçabilitat absoluta des de la recepció fins a la incorporació en obra.

FABRICACIÓ

Som fabricants certificats amb el marcatge CE, des que es va implantar, per a la màxima classe d’execució 4.

Escull l'acer perquè és
sostenible.
versàtil.
assequible.
durable.
dúctil.

AVANTATGES DE L'ACER

 • Sostenibilitat

  Una gran part de l’acer es fabrica a base de materials reciclats i es pot tornar a reciclar al final de la seva vida útil. Cada any es reutilitzen més de 300 milions de tones de feralla, i això fa que sigui el producte més reciclat del món.

 • Versatilitat

  Les estructures metàl·liques es poden adaptar amb gran facilitat a les necessitats del client a cada moment. La seva adaptabilitat permet reposicionar o modificar fàcilment l’estructura per ampliar o crear un nou ús de l’espai interior. D’aquesta manera simplifica la construcció en el cas de futures expansions i alhora s’incrementa la vida útil de l’estructura.

 • Assequibilitat

  • Construcció ràpida: pel seu procés industrialitzat, la construcció s’executa en molt poc temps, i això en redueix el cost total.
  • Lleugeresa: la gran resistència de l’acer per unitat de pes permet que les càrregues permanents de l’estructura siguin menors.
   Com que es redueixen les càrregues pròpies, tots els elements de suport, des dels ciments, tindran unes dimensions inferiors, i també la mateixa estructura.
  • Fiabilitat: el procés de fabricació de les estructures metàl·liques en taller requereix uns controls exigents de qualitat (marcatge CE). D’aquesta manera reduïm al mínim els errors i evitem la necessitat de corregir i modificar l’estructura en obra.
 • Durabilitat

  L’acer és un material estable, molt homogeni i uniforme.
  Les seves propietats varien molt poc al llarg del temps, amb un manteniment mínim.

 • Ductilitat

  La ductilitat de l’acer permet grans deformacions per tensions elevades sense arribar al col·lapse. Aquesta propietat adverteix mitjançant deformacions visibles o evidències del possible col·lapse en cas de sobrecàrrega i facilita la correcció de l’estructura.

Contacte

Posi’s en contacte amb nosaltres, estarem encantats d’atendre’l.

Logo EN 1090-1 (blue)