Certificats

Certificats

CERTIFICAT EN 1090-1

El marcatge CE és una declaració legal que emet el fabricant de l’estructura metàl·lica conforme el seu producte compleix la norma EN 1090 i, per tant, amb la directiva europea.
La norma EN 1090 que regula el marcatge CE és obligatòria per a totes les estructures metàl·liques col·locades al mercat des del juliol de 2014.

A ESTRUCTURAS ARQUÉ disposem d’un Sistema de Gestió de la Qualitat Integrat a fi de garantir els estàndards de qualitat establerts; classe d’execució 4 (màxima certificació europea).

DESCARREGAR CERTIFICAT

CERTIFICATS ISO 9001 I 45001

ISO 9001:
Sistema de Gestió de la Qualitat, és una norma internacional que se centra en tots els elements de la gestió de la qualitat amb què una empresa ha de comptar per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.
ISO 45001:
Sistemes de gestió de salut i seguretat en el treball, és una norma internacional que especifica els requisits per a un sistema de gestió de salut i seguretat ocupacional i proporciona indicacions per al seu ús, per permetre a les organitzacions proporcionar treballs segurs i saludables, prevenir accidents en el treball i problemes de salut, a més de millorar SST de manera proactiva.

DESCARREGAR CERTIFICAT

CERTIFICAT BIM

El BIM (Building information Modeling) és la tecnologia de generació i gestió de dades d’una construcció durant el seu disseny, càlcul i execució, ​utilitzant software dinàmic de modelat en tres dimensions i en temps real.

El nostre sistema BIM ofereix als nostres clients beneficis en la planificació, estimació de costos i anàlisi de riscos, i també un procés col·laboratiu que millora la gestió i l’optimització dels recursos disponibles.

DESCARREGAR CERTIFICAT

CERTIFICAT D'ADEQUACIÓ PROTECCIÓ DE DADES

El certificat d’adequació de protecció de dades de la nostra empresa, certifica que complim amb el reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 (RGPD) i de la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

DESCARREGAR CERTIFICAT

CERTIFICADO BIM

El BIM (Building Information Modeling) es la tecnología de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida. Utiliza un software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real.

DESCARGAR CERTIFICADO

Contacte

Posi’s en contacte amb nosaltres, estarem encantats d’atendre’l.

Logo EN 1090-1 (blue)