Certificats

Certificats

CERTIFICAT EN 1090-1

El marcatge CE és una declaració legal que emet el fabricant de l’estructura metàl·lica conforme el seu producte compleix la norma EN 1090 i, per tant, amb la directiva europea.
La norma EN 1090 que regula el marcatge CE és obligatòria per a totes les estructures metàl·liques col·locades al mercat des del juliol de 2014.

A ESTRUCTURAS ARQUÉ disposem d’un Sistema de Gestió de la Qualitat Integrat a fi de garantir els estàndards de qualitat establerts; classe d’execució 4 (màxima certificació europea).

DESCARREGAR CERTIFICAT

CERTIFICAT BIM

El BIM (Building information Modeling) és la tecnologia de generació i gestió de dades d’una construcció durant el seu disseny, càlcul i execució, ​utilitzant software dinàmic de modelat en tres dimensions i en temps real.

El nostre sistema BIM ofereix als nostres clients beneficis en la planificació, estimació de costos i anàlisi de riscos, i també un procés col·laboratiu que millora la gestió i l’optimització dels recursos disponibles.

DESCARREGAR CERTIFICAT

CERTIFICADO BIM

El BIM (Building Information Modeling) es la tecnología de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida. Utiliza un software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real.

DESCARGAR CERTIFICADO

Contacte

Posi’s en contacte amb nosaltres, estarem encantats d’atendre’l.

Logo EN 1090-1 (blue)